BEDEN EĞİTİMİ
  SPORCULARA ÖĞÜTLER
 

 

SPORCULARA ÖĞÜTLER
1.        Temiz karakterli bir insan iyi bir sporcu olabilir.
 
2.        Gençliğin beden eğitimi ile uğraşana ve spor faaliyetlerini yönetenlerin plan ve proğramları ile yaptıkları çalışmalarını yürüt ve kendilerine daima güven.
 
 
3.        Evvela kendi kendine karar ver, sporcu olmak için mi çalışacaksın yoksa yalnızca sağlığını korumak için mi faaliyetlere katılacaksın. Sporcu olmak içinse muhakkak yetkili ellerde çalışman gerek. Sağlığını korumak içinse yetkili şahısların verecekleri öğütlerin dışına çıkmamalısın.
 
4.        Beden eğitimi faaliyetlerine katılan herkes;
a)      Çalışma alanına tertemiz bir düşünce ile girmeli
b)      Çalışmaların kendine sıhhat kazandıracağına inanmalı
c)      Çalışmalar istenildiği gibi yapılırsa başarıya erişileceğine güvenilmelidir.
 
5.        Herkes tertemiz bir spor kıyafetini, branşının öngördüğü her türlü malzemeyi faaliyet
lerde rahat hareket imkanları verecek şekilde hazırlanmalıdır.
 
6.        Faaliyetler esnasında yapılan hataları, karşı taraftan da gelse hoş görülülükle karşıla
malı, asla herhangi bir aksi tepkide bulunulmamalıdır.
 
7.        Bilhassa çalışmalar ve müsabakalar esnasında hakem, yönetici, gözetici veya yetkili
Şahıslara asla, asla itiraz edilmemelidir, edilmediği müddetçe kendisine en büyük yardımın yapılmakta olduğu bilinmelidir.
 
8.        Her faaliyet dürüstlük ve kardeşlik havası içinde başladığı gibi biterse, bu başarı yöne
ticilerden ziyade faaliyetlere iştirak edenlerindir.
 
9.        Çalışmalarını büyük bir ciddiyet içerisinde yap, dışarıya karşı ancak güzel ancak
Güzel örnekler verilmelidir, ciddi yapılmayan çalışmaların ekseriya sakatlıklarla neticeleneceği unutulmamalıdır.
 
10.    Her faaliyetten sonra imkan varsa duş, bulunamıyorsa su ile temizlik yapılması çalış
malar kadar önemlidir. Çalıştıktan sonra temizlenmeyip terin üstte kalması ile cilt solunumu yapan hücreler kapanır, vücut solunumunu kısmen de olsa menfi yönden etkiler, bu da sporun sağlıklı olmak için yapıldığı ilkesi ile bağdaşamaz.
     
11.    çalışmalardan sonra terli isen, gençliğine kuvvetine güvenerek rüzgar karşısında, ha
va cereyanı olan yerlerde durup terini üstünde soğutma.   
 
12.    Kendini iyi hissetmiyorsan faaliyetlere katılma.
 
13.    Daha evvel rahatsız olup rahatsızlıktan yeni kalkanlar, sakatlıkları henüz geçmek
üzere olanlar, tam sağlığına kavuşmadan faaliyetlere başlamamalıdırlar. Rahatsızlıkla
rın ve sakatlıkların tekrarları insan hayatı için çok daha ciddi tehlikeler meydana getirirler.
 
14.    Çalışmalara başlamadan önce adalelerini, ön hareketler dediğimiz ısınma hareketleri
ile iyice ısıtmayı ihmal etme, iyi ısınmış adalelerin sporcuyu daha iyi başarılara, ısınmamış adalelerin sakatlıklara sebep olacağı unutulmamalıdır.
   
15.    Spor yaparken giyimlerinizi hava şartlarına göre ayarlayınız, sıcak havada ince,
Soğuk havalarda kalın giyininiz.
 
16.    Alınması gereken günlük kaloriye, uyku ile düzenli bir hayata dikkat ve itina etmeniz
Sizin başarılarınıza en çok yardım eden etkenler olacaktır.
 
17.    Dünya sağlık uzmanlarının, her gün artan tehlikeleri karşısında, (bilhassa spor yapan
Lar için önemli olan) uyarılarından birini de bahsetmeden geçmemek yerinde olacak. Alkol(içki) ve Nikotin(sigara) kullananların en zayıf anında yakalamak için, zamanını bekleyen bir düşman olduğu hiç unutulmamalıdır.
 
18.    Her ne türlü olursa olsun yapılacak her hareketten önce ve hareketler devamınca,
Önce düşünülecek sonra kuvvet ve beceri ortaya konulacaktır, yalnız kuvvetle hiçbir başarıya gidilemez, ancak düşüncelerin mahsulü olan teknik sizleri başarıya götürebilecek bir anahtar olabilir.
 
      İşte bu yukarıda maddelerle belirtilen hususları anlayıp kabul ederek benimser, unutmadan tatbik edebilirsen, hem sağlıklı olman için kendi kendine yardım etmiş olur, hem de kendi sporculuğunla iftihar edebilirsin.          
 
  Şimdiye Kadar 4 ziyaretçi (33 klik) Buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=