BEDEN EĞİTİMİ
  B.E.ÖĞRETMENİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ
 

Beden Eğitimi Öğretmenin sağlık üzerindeki rolü
Beden Eğitiminin, aynı zamanda bir SAĞLIK KONUSU olduğu bir GERÇEKTİR. Bu işin öğretmeninin de sağlık konusu ile ilgisi, görevinim bir parçası sayılır.Beden Eğitimi Öğretmeninin Okul ve Öğrenci Sağlığı İşlerindeki Rolü ve Önemi
 
Beden Eğitiminin, aynı zamanda bir SAĞLIK KONUSU olduğu bir GERÇEKTİR. Bu işin
öğretmeninin de sağlık konusu ile ilgisi, görevinim bir parçası sayılır. Yine bilindiği gibi, kız ve erkek çocukların beden ve ruh yapılarında büyük değişiklik ve yenilikler meydana getiren "BULUĞ ÇAĞI" da bu döneme rastlamaktadır. Böyle olunca bu dönemdeki büyük değişiklikler, Beden Eğitimi öğretmeninin çalışmalarında ayrı
bir dikkat ve itina gerektirmektedir.

Buna göre, Beden Eğitimi öğretmeninin, okulun genel sağlık işleri ve genel hijyen kurallarının
uygulanmasında ilgililerle işbirliği yoluna gitmesi kendisinden beklenen bir husus olmalıdır.
Öğrencilerle ilgili duruma gelince : Bu yaştaki, yani büyüme çağındaki çocuk ve gençlerin boy ve
ağırlık yönünden gelişmeleri, duruş, oturuş bozukluklarından vücut yapılarında bir takım çarpıklık ve
aksaklıkların meydana gelmesi. Beden Eğitimi Öğretmeninin çalışmalarında önemle durulması
gereken bir konu olacaktır.

Böyle olunca öğrencilerin, öğretim yılı başında vücut ölçülerinin alınması, sağlık muayene ve
kontrollerinin yapılması (bilhassa Beden Eğitimi ders ve faaliyetlerine katılmaları bakımından); eğer
varsa arızalarının tespiti ve giderilmesi, bunların öğrencinin özel dosyasındaki yerine işlenmesi; doktor muayenesi sonunda gerek yatılı, gerekse gündüzlü öğrencilerin saptanan arıza ve hastalıklarının giderilmesi ve tedavi yollarının araştırılmışı ile ilgilenilmesi; öğretim yılı sonunda tekrar ölçü ve muayenelerle gelişme ve değişikliğin tespiti; çalışmalarının buna göre yönlendirilmesi, bu dersin öğretmeninin basan ve yararlılığı bakımından önem taşır.

"BULUĞ" olayını içine alan bu dönemde çocuk ve gençlerin vücut yapılarıyla birlikte ruh
yapılarında da bir takım değişiklikler olmaktadır. Tiplere, aile durumlarına, karakter ve tabiat şartlarına  göre sessizlik, içine kapalılık, etraftan uzaklaşma, toplum faaliyetlerine katılmama ve ayrı kalma; bazen da hırçınlık üstünlük iddiası dolayısıyla aşın bencillik, liderlik kaprisi, arkadaşları ile geçimsizlik, dikleşme, kurallara karşı gelme eğilimi ve benzeri gibi haller görülmektedir.
 
Aslında bütün öğretmenleri ilgilendirmekle beraber, çocuk ve gençteki bu değişikliği en iyi fark
edecek ve görecek olan öğretmen, dersinin ve dersle ilgili faaliyetlerinin karakteri ve özelliği dolayısıylaBeden Eğitimi Öğretmenidir.

Bu bakımdan Beden Eğitimi öğretmeninden, diğer öğretmenlerden daha farklı iş tutumu beklenir.
Normal olarak insan denilen varlıkta yaşla birlikte bir takım değişiklikler olmaktadır. Gelişmeler
görülmektedir.

Ancak, Beden Eğitimi ders ve faaliyetlerinin bu tabii gelişmeye yardım etmesi, büyümenin
DENGELİ olması; fikir, ruh ve beden yapılarının birlikte geliştirilmesi; bu gelişmeyi kendisi, yakın
çevresi, yurdu ve milleti için yararlı bir hale getirmesi beklenen gençlerin bu vasıflan kazanmasında
Beden Eğitimi dersinin ve öğretmeninin rolü ve gurur payı büyüktür.

Yine bu öğrenim döneminde, yukarı sınıflara doğru kız ve erkek öğrencilerin bazen aileden ve
çevreden görerek, özenerek, gösterişe uyarak sigara, içki, eğlence yerleri hevesi ve bazen daha da ileri giderek zararlı ve çeşitli UYUŞTURUCU alışkanlıklarına kapılması tehlikesi ve genci ilerisi için hoş
olmayan sonuçlara götürmesi bakımından onun ruh ve beden sağlığını ilgilendiren bir konu olarak
görülmeli ve üzerinde önemle durulmalıdır. Muhtelif zamanlarda Basında, hatta okullar çevresinde
uyuşturucu satan ve gençleri sorumsuzca kandıran bu yola sevk eden ve bundan para kazanan
kimselerin gezip dolaştığı haberleri yer almaktadır.

Eğlenmek, müzik dinlemek, dans etmek, arkadaş toplulukları oluşturmak ve topluca yararlı oyunlar
oynamak, folklor çalışmaları, birlikte hoş vakit geçirmek, gençlerin stres atmaları, ruh sağlıklarına
uyum getirmesi bakımından bir dereceye kadar hoş görülebilir. Ancak bunların makul ve bir ölçüsü
olması, toplum kurallarına aykırı düşmemesi, hele kendi sağlıklarına zarar verecek ve öğrenimini
aksatmaya kadar gidecek raddeye varmaması gerekir.

Zira. Büyük Atatürk'ümüzün de çok güzel ifade ile belirttiği gibi. Cumhuriyet biz öğretmenlerden fikir, ruh, beden, ahlak yönünden iyi gelişmiş; sağlam, memlekete her yönden hizmet edecek nesilleri yetişmemizi beklemektedir.

ATATÜRK, bunu daha Cumhuriyetin kuruluşu sıraların-da saptamış; Türkiye Cumhuriyeti'ni de böyle
yetişmiş gençlere emanet etmiştir. Bu emanete sahip çıkacaklar da biz öğretmenler ve bizim
yetiştireceğimiz, memleketin GÖZ BEBEĞİ öğrencilerimiz, gençlerimiz olacaktır.

Bütün bunları tek başına Beden Eğitimi öğretmeninden beklemek, belki de, fazla iyimserlik ve haksızlık sayılacaktır. Ancak dersinin özelliği öğretmenin en büyük yardımcısıdır.

Bu tutum ve çalışmalarında okul idaresi, diğer öğretmenler, sınıf öğretmeni, varsa okul doktoru, Okul-Aile Birliği, Koruma Derneği Yönetim Kurullarındaki üyelerden eğer varsa doktor olanlarla, yoksa doktor velilerle, çevredeki Sağlık Kuruluşları doktorlarıyla, öğrenci velileriyle ve bulunacak diğer yollarla iş birliği yapılması, yardım alınması, bunların organizasyonuna önayak olunması; bilhassa problemi olan öğrenciler ve velileriyle özel olarak ilgilenilmesi, öğretmeni yararlı ve başarılı kılacak hususlar olarak düşünülmelidir.
 
Cevdet ARUN
M.E.B. Emekli Müşavir Müfettişi

 
  Şimdiye Kadar 4 ziyaretçi (43 klik) Buradaydı  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=